Prognozowanie niewypłacalności przedsiębiorstw

Strona ta poświęcona jest problemowi oceny ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metod syntetycznych.

Oblicz ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa

Wprowadź dane roczne i sprawdź sytuację finansową przedsiębiorstwa.

O projekcie

Prognozowanie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw jest jednym z głównych wyzwań współczesnych badań w ekonomii i finansach. Modele prognozowania upadłości mają olbrzymie znaczenie dla ekonomistów, którzy muszą w sposób ciągły prognozować sytuację finansową firm. Takie modele często w prosty sposób i zarazem szybko pozwalają dostarczyć wczesnych sygnałów ostrzegawczych o potencjalnym ryzyku upadłości.

Ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie

Zagadnienie to jest bardzo istotne z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Globalny kryzys finansowy z 2008 roku oraz obecna pandemia koronawirusa, która dramatycznie zwiększyła ryzyko niewypłacalności firm na całym świecie, dowiodły, że nawet najlepsze międzynarodowe koncerny powinny nieustannie monitorować sytuację finansową swoją, jak i firm, z którymi współpracują. Proces globalizacji doprowadził do powstania skomplikowanej sieci zależności w otoczeniu przedsiębiorstw. W warunkach gospodarki rynkowej oznacza to wzrost złożoności i niepewności zjawisk wpływających na kondycję finansowo-ekonomiczną jednostek gospodarczych. Żadne przedsiębiorstwo, nawet w okresie „prosperity”, nie może być pewne swojej przyszłości.

Kontakt

Model 1
dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni
tomasz.korol@zie.pg.edu.pl

Model 2
dr hab. Błażej Prusak, prof. uczelni
pb@zie.pg.edu.pl

Wykorzystanie prognozowania ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw

Modele prognozowania ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw często w prosty sposób i zarazem szybko pozwalają dostarczyć wczesnych sygnałów ostrzegawczych o potencjalnym ryzyku upadłości:

R

w kontekście wczesnego ostrzegania przed pogarszaniem się sytuacji finansowej badanej firmy

R

z punktu widzenia oceny wypłacalności kontrahentów

R

z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe

R

w kontekście oceny realizacji planów finansowo-ekonomicznych w firmie

R

z punktu widzenia oceny ryzyka kupna akcji spółki przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na giełdach papierów wartościowych.

Oblicz ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa

wybierz model, wprowadź wymagane dane roczne i następnie wciśnij przycisk

Model 1 jest przeznaczony dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oprócz sektora finansowego.

Model 2 służy do oceny ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw produkcyjnych.

bez pozostałych kosztów operacyjnych
bez funduszy specjalnych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych